twitter facebook  ورود      ثبت نام
فارسی        English

معرفی واحد تولیدی نورد گرم در شرکت فولاد امیرکبیر خزر :

واحد تولیدی در شرکت فولاد امیرکبیر خزر نورد گرم شامل ماشین آلات و بخش های زیر است:

-        انبارش شمش

-        ماشین آلات گداختگی شمش آهن (پیش گرم)

-        ماشین آلات نورد (رافینگ، قیچی سروته زن، استندهای میانی و پایانی، قیچی پرداخت)

-        ماشین آلات بسته بندی

-        آزمایشگاه کنترل کیفیت

-        ماشین آلات پشتیبانی

-        تأسیسات برق رسانی

-        تأسیسات آب رسانی

-        تأسیسات سوخت رسانی

-        تأسیسات روانکاری

-        تأسیسات هوای فشرده

-        ماشین آلات حمل و نقل کارگاهی

 

فرایند تولید نورد گرم :

پس از ورود شمش خریداری شده به کارخانه و تأييد آناليز آنها توسط واحد كيفيت، مجوز شارژ آنها به كوره داده مي‌شود. آناليز شمش‌هاي وارده توسط دستگاه كوانتومتر صورت مي‌گيرد. شمش‌هاي قابل شارژ در کوره داراي ابعاد 150*150 يا 125*125 ميليمتر و طول 6 متر مي‌باشند .

شمش ها به وسيله جرثقيل سقفي بر روي شارژينگ گريت كوره قرار گرفته و پس از توزین و ثبت وزن آنها با فشارجكهاي پوشر به داخل كوره هدايت ميگردند. كوره داراي 3  قسمت " منطقه پيش گرم " با دماي حدود 700 درجه سانتيگراد و " منطقه جوش حرارتي " با دماي 1250 درجه سانتيگراد و نهايتاً منطقه يكنواخت كننده جهت همگن سازي دماي شمش است.  هنگامي كه  شمش به حدمطلوب نوردي رسيد، باشارژ شمش‌هاي جديد و تحت تأثير فشار جكهاي ورودي كوره، شمشهاي آماده نورد توسط اجکتور از كوره خارج و به وسيله روليكهايي به سمت استندهاي B و A رانده می‌شوند. شمشهای به طول 6 متر و با ابعاد 150 *150 میلیمتر پس از عبور از این دو استند به ابعاد حدود 120*120 میلیمتر و طول 9 متر تبدیل شده و بلافاصله وارد استندهای پیش نورد ( Roughing Stand ) میگردند. ابعاد  شمش پس از خروج از استندهای رافينگ، به 74 میلیمتر و طول تقريباً  30 متر تبدیل می شود. اين فرايند در خط 3 توليدي طي 5 مرحله و با استند رافينگ رفت و برگشتي صورت ميگيرد. در مرحله بعد استندهای میانی (Intermediate Stands ) قرار دارند كه هر كدام دارای دو غلطك هستند که بر روی هم می‌باشند و چرخش آنها نیز در جهت عکس یکدیگر می‌باشد. در فرايند نورد همواره حجم فلز ثابت است و شمش ورودی به این قسمت با عبور از بین دو غلطک در هر استند از ابعاد آنها كاسته شده وبه طول آنها اضافه مي‌گردد. مقطع شمش‌ها با خروج از هر استند وورود به استند بعدي به شكلهاي دايره، لوزي و بيضي در مي‌آيند. در خط 3 توليد براي توليد سايزهاي 10 و 12 از تكنولوژي اسليت (برشي) استفاده ميگردد. به نحوي كه همزمان دو شاخه ميلگرد هاز سايزهاي فوق توليد ميگردد.

از آن جايي كه سيكل سرد شدن بر مشخصات فني ميلگرد توليدي تأثير مستقيم دارد، لذا تنظيم مقدار ريزش آب بر روي غلطكهاي هر استند، بسيار مهم است. از طرف دیگر اگر تنظيم ريزش آب به طور دقيق نباشد، گاهی بخاطر سرد و سخت شدن بيش از حد شمش با عبور از بین دو غلطك به علت سختی منجر به شكستن غلطك مي‌شود. شمش گداخته با عبور از استندهاي مياني به طور مداوم كاهش سطح مقطع ميابد به گونه ایی که با عبور از آخرين استند بخش مياني به سايز مورد نظر مي رسد.

به منظور كنترل خط توليد ، از سيستم نرم افزاری (PLC) استفاده می‌شود كه اين سيستم در اتاق كنترل  (Control Room) قراردارد. كل فرايند توليد توسط اين سيستم كنترل ميگردد. اين سيستم حتي لحظه به لحظه تغييرات درون كوره و دمای آنرا نیز كنترل مي نماید.

در ادامه شمشي كه به سايز مطلوب رسيده از آخرين استند مياني به استندهاي پایانی (FinishingStand ) وارد مي شود و با عبور از بين غلطك هاي آن، نهايتاً از قفسه آج عبور كرده و در اين قفسه ميلگرد آجدار شده و بروي آن لوگوي AKS حك شده  و به ترمكس منتقل مي‌شود. اين قسمت حساس ترين مرحله جهت حصول پارامترهاي كيفي ميلگرد است و دماي ميلگرد از 1150 درجه با پاشش مداوم آب از طريق يكسري نازل به يكباره به  كمتر 300 درجه سانتيگراد مي رسد. اين عمل كه كوئنچ نام دارد سبب افزايش استحكام ميلگرد و تبديل شدن ميلگرد به گريد بالاتر (از گريد A2 به گريد A3) ميشود.

 ميلگرد خروجی از استند پایانی با سرعت تقريبي بين 6 تا 11 متر بر ثانيه ( بسته به سايز ميلگرد توليد شده سرعت آن متغير است ) از ترمكس عبور كرده ، به سمت رولیک گیرشی(Roll  Pinch) حرکت می‌کند. این رولیک گیرشی پس از هدایت میلگردها به درون یک فک، آنها را به طولهای 24 متر يا 36 متر برش میدهد. ميلگردهاي توليد شده در اين مرحله بروي بستر خنك كننده (COOLING BED) قرار گرفته تا در دماي محيط خنك شده و به ساختار متالورژيكي همگن و يكپارچه برسد. بستر خنک کننده، میلگردها را به سمت قیچی پرداخت هدايت كرده و اپراتور با قیچی متراژ، میلگردها را به طولهای 12 متری تقسیم و به بسته بندی منتقل ميكند. محصولات پس از بسته بندي به بسته هاي 3 تني پس از اخذ تأييديه واحد كيفيت به انبار محصول منتقل شده و در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد.  بروي كليه محصولات توليدي  تست كشش (جهت تعيين استحام كششي و تنش تسليم)، تست خمش، كوانتومتري (جهت تعيين تركيب شيميايي) و تست متالوگرافي توسط ميكروسكوپ متالورژيكال جهت بررسي ساختار محصول) صورت ميگيرد.