twitter facebook  ورود      ثبت نام
فارسی        English

چرخه های زیست محیطی

ارگانیزم های زنده به همراه انسان و عناصر غیر زنده محیط زیست به صورت پیچیده‌ای بر هم تأثیر می گذارند. در این ارتباط قسمتی از کره زمین که زندگی در آن یافت می‌شود را زیست کره یا Biosphere می‌نامند. در بیوسفر، فرایندهایی وجود دارند که بطور منظم تکرار می‌شوند و مقادیر موجود انرژی، آب، عناصر شیمیایی و هوا را تجدید واحیا می‌نمایند. این فرایندها را تحت عنوان چرخه‌های زیست محیطی مورد شناسایی قرار می‌دهند. این چرخه‌ها بر روی محیط زیست فیزیکی ارگانیسم‌ها تأثیر گذاشته و در بعضی مواقع اشکال مختلف حیات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. این چرخه‌های ممکن است بر اثر پاره‌ای از رخدادهای طبیعی مانند فوران آتشفشان‌ها یا بر خرود شهاب سنگها دچار اختلال شوند. همچنین فعالیت‌های انسان بطور مداوم چرخه‌های طبیعی را تحت تأثیر قرارداده و حتی می توانند مشکلات جدی و مهار نشدنی را ایجاد نمایند. چرخه‌ای زیست محیطی را می‌توان به طرق مختلف طبقه بندی نمود، مثل:

چرخه های طبیعی

چرخه های تغییر یافته توسط انسان

چرخه های قابل بازیافت

پاره‌ای از مواد-مثل بعضی از گازها- دربرگیرنده یک چرخه روزانه هستند و چرخه بعضی دیگر از یک روند کند- حتی تا یک میلیون سال- برخوردار است، تا جایی که برای انسان ها به عنوان منابع تجدید ناپذیر تلقی می‌شوند. تا به حال بسیاری از چرخه‌های طبیعی به چرخه‌های تغیی یافته توسط انسان تبدیل شده است و ضروری است که از تبدیل چرخه های یاد شده به چرخه های غیر قابل بازیابی جلوگیری شود.

آلودگی های زیست محیطی

آلودگی را میتوان بصورت ورود عمدی یا سهوی ماده یا انرژی (مثل حرارت، تشعشع یا صدا) به محیط زیست به نحوی که منجر به آثار و نتایج مخرب گردد تعریف نمود. آلوده بودن عبارت است از وجود تعداد زیادی از مواد آلوده در محیط زیست، مواد غذایی و غیره که ممکن است لزوماً مضر یا مزاحم نباشند.

تأثیر آلودگی ممکن است کوتاه یا طولانی مدت بوده و حالیتهای خطرناک یا مزاحم داشته باشد. همچنین آلودگی‌ها می توانند سمی یا غیر سمی بوده و به صورتهای شیمیایی، بیولوژیکی، پرتوزا، حرارتی، صوتی، غبار، نور یا ترکیبی مجموع دو یا چند صورت فوق باشند.

مواد زائد و آلودگی‌ها می‌توانند تا رسیدن به آستانه‌ای مجاز برای محیط زیست‌های مختلف بی ضرر باشند ولی زمانی که از این آستانه‌ها فراتر روند به تدریج و یا ناگهان مشکلات عدیده‌ای را بوجود می‌آورند. بنابراین برای پیشگیری خطرات ناشی از آلودگی‌ها و مواد زائد همراه استفاده از استانداردهای معتبر و روش‌های بهسازی محیطی ضروری می‌نمایند.

ارزشمند دانستن محیط زیست و محافظت از آن در مقابل پیش‌روی صنایع و فعالیت‌های آسیب رساننده، از جمله مشخصه‌‌های سازمان‌های نوین و پیشرو است. سیستم مدیریت زیست محیطی، به سازمان‌ها كمك می‌كند تا فعالیت‌‌های آسیب‌ رساننده به محیط زیست را بر اساس استانداردهای موجود شناسایی و آن‌ها را متوقف كنند. مقید شدن به استانداردهای زیست محیطی نشان دهنده مسئولیت‌پذیری یك سازمان در مقابل فعالیت‌های اجرایی آن است. روشن است كه مشتریان به یك سازمان مسئولیت‌پذیر بیش‌تر اعتماد می‌كنند. صاحبان كسب و كارها موظف هستند در مقابل قوانینی كه هر روز سختگیرانه‌تر می‌شوند، همچنین برای به دست آوردن رضایت مشتریان و سهام‌داران، درباره‌ی فعالیت‌های خود و تأثیرات آن بر محیط زیست شفاف باشند.

سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان‌ها را در کنترل بسیاری از جنبه‌های زیست محیطی فعالیت خود همچون انتشار گازها، کنترل زباله‌ها، استفاده از منابع طبیعی، و بازدهی انرژی یاری می‌دهد. کنترل فرآیندها و چالش‌های کلیدی سازمان نیازمند شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های یك سازمان است.

درهمین خصوص مجتمع فولاد امیر کبیر با در اختیار داشتن پرسنل آموزش دیده و سرمایه گذاری بسیار در حوزه محیط زیست، تمام توان خود را در جهت حفاظت این منابع به کار بسته است و دریافت گواهینامه انطباق با استاندارد ISO14001:2004 گواه نیت و تلاش این سازمان در جهت تحقق این اهداف می باشد.

اهداف استراتژیک سازمان در خصوص پیاده سازی استاندارد ISO14001:2004 به شرح ذیل می باشد.

حفظ محیط زیست از طریق اجرای قوانین و مقررات زیست (محیطی ملی/منطقه‌ای/بین‌المللی و همچنین افزایش سطح آگاهی)

حفاظت از محیط زیست پیرامون و کاهش آلودگی

شناسایی جنبه های زیست محیطی

کاهش هزینه جرائم

کاهش هزینه مصرف منابع