ایمنی و محیط زیست

فولاد امیرکبیر خزر، همگرایی با محیط زیست و حفظ ایمنی منابع انسانی را مهم ترین مسئولیت اجتماعی خود می داند و تدوام رشد و بالندگی خود را در راستای بهبود مستمر این حوزه همراه با توسعه کمی و کیفی محصولات جستجو می نماید.

اهم فعالیت های ایمنی و زیست محیطی انجام شده و در دست اقدام شرکت فولاد امیرکبیرخزر بشرح زیر می باشد:

 • استقرار سیستم ISO 14001:2015 در مدیریت محیط زیست و ISO 45001:2018 در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • احداث و بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب انسانی و پایش اندازه گیری پارامترهای مربوطه و اتصال آنلاین به سامانه سازمان محیط زیست.
 • انجام برنامه­ی مدیریت پسماندهای عادی و صنعتی و تفکیک ضایعات شرکت در این راستا.
 • استقرار سیستم بسته تصفیه پساب های صنعتی و بازگشت 100 درصد مجدد به چرخه صنعت
 • اقدامات اولیه در خصوص نصب  و راه اندازی سیستم پایش آنلاین زیست محیطی خروجی دودکش ها .
 • پایش دوره ای خروجی دودکش ها توسط شرکت های امین سازمان محیط زیست برای سنجش میزان آلاینده های حاصل از فرآیند
 • اختصاص حدود  150000  متربع از مساحت  شرکت به فضای سبز و همچنین قرار گرفتن در بین شرکت هایی با شاخصه های صنعت سبز که مهمترین معیارها برای انتخاب اینگونه صنایع و واحدهای خدماتی شامل موارد زیر میباشد:
 • رعایت استانداردهای زیست محیطی با نصب و راه اندازی یا اصلاح سیستم تصفیه و کنترل آلودگی آب ، هوا ، خاک و صدا و . . .
 • بکارگیری فناوری های نوین و پاک در کاهش و حذف آلاینده های خروجی از واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی
 • پیاده سازی نظام مدیریت سبز مطابق بند “ز ” ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه
 • ایجاد و توسعه فضای سبز مناسب با محیط زیست با مساحت 5 هکتار
 • برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاع دانش زیست محیطی پرسنل و اشاعه فرهنگ زیست محیط ی
 • مدیریت مصرف انرژی ) آب و برق و سوخت ( و جایگزینی انرژی های پاک و تجدید پذیر
 • بکارگیری انرژی های نو در فرآیند واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی و همچنین اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها
 • اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه مصرف آب در صنایع و تجهیزات و استفاده از فناوری های نوین و باز چرخانی آب در فرآیند تولید
 • عملیاتی نمودن مدیریت پسماند در راستای اجرای کاهش ، استفاده مجدد و بازیافت و ایجاد نگرش چرخه حیات
 • تولید محصول سبز با ارایه کالا و خدمات و تولید فناوری های زیست محیطی و یا تولید پاک محصولات سازگار با محیط زیست.