تولید محصول بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی

این مجتمع قابلیت تولید میلگرد منطبق بر استانداردهای ملی ایران  3132 ( A2-340  ، A3-400  ، A4-500 ) ، استاندارد انگلستان BS4449  ، استاندارد آمریکا ASTM A615  ، استاندارد روسیه  GOST 52544 ، استاندارد آلمان DIN 488  و دیگر استانداردهای بین المللی را دارا می  باشد.