تولید همزمان سه نوع محصول

مجتمع فولاد امیرکبیر خزر با توجه به داشتن سه خط تولید توانایی تولید همزمان سه سایز در گریدهای مختلف دارد.