همکاری باما

فراخوان های شغلی:

  • استخدام کارشناس مالی (وضعیت: استخدام شده)
  • استخدام کارشناس فروش (وضعیت: استخدام شده)

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل Factory@aks-co.ir ارسال نمایید.