واحد تولیدی نمونه در استان گیلان

این مجموعه با تکیه بر توانمندی بالای پرسنل و مدیران توانسته طی چندین دوره به عنوان واحد نمونه کیفی در استان برگزیده گردد