گرید A4

تولید میلگرد گرید A4:

فولاد امیرکبیر خزر در راستای ورود به بازارهای بین المللی، توانایی تولید انواع میلگرد با گریدهای B500A، B500B، A500C، B500C و … را دارد.

مزایای  میلگرد گرید A4:

  • افزایش تنش تسلیم و استحکام نهایی جهت دستیابی به مقاومت بیشتر دربرابر نیروهای استاتیکی و دینامیکی
  • کاهش مصرف میلگرد و بتن با بالارفتن استحکام مکانیکی
  • کاهش حدودا 10الی15 درصدی هزینه ساخت سازه
  • کاهش وزن سازه
  • افزایش میزان چسبندگی میلگرد در بتن بدلیل داشتن آج مرکب
  • کاهش آسیب های زیست محیطی به علت استفاده بهینه از مصالح