حفظ و ارتقاء کیفی محصولات و رعایت استانداردها

مجتمع فولاد امیرکبیر خزر در راستای بهبود و ارتقاء کیفی محصولات و رعایت استانداردهای داخلی و مشتری مداری، با بکارگیری نیروهای متخصص و دارا بودن دو آزمایشگاه مجهز به تجهیزات مدرن و روزدنیا و تجهیزات کنترلی حین تولید، فرآیند تولید و محصول نهایی را در بازه استاندارد مشخصات فنی میلگرد، تحت کنترل و نظارت کامل دارد.