صادرات در منطقه استراتژیک بندانزلی

باتوجه به نزدیکی کارخانه به منطقه استراتژیک بندرانزلی، در سال های اخیر صادرات قابل توجهی به کشورهای شمالی (CIS) داشته و ده ها هزارتن محصول به مقاصد مختلف درکشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، امارات، عمان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، افغانستان و حتی روسیه که خود سال ها صادرکننده محصولات فولادی به کشور ما بوده، عرضه نموده است.