صادرات فولاد ایران افزایش یافت

طبق آمار۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد اعم از شمش فولاد تا مقاطع طویل، محصولات فولادی و آهن اسفنجی صادر شده است؛ همچنین آمار نشان می‌دهد علاوه‌ بر تامین نیاز داخل، صادرات فولادی‌ها (جز مقاطع تخت فولادی) افزایش ۱۳ تا ۴۸ درصدی نسبت به آمارهای صادراتی آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته داشته است.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفته است، از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه  ۸۰۷ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در ۱۰ ماه سال جاری به دو میلیون و ۲۳۲ هزار تن رسیده که نسبت به یک میلیون و ۷۹۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد رشد داشته است؛ در مقابل اما میزان صادرات کل مقاطع تخت فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر ۴۹۵ هزار تن است که در مقایسه با ۵۷۵ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، افت ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، دو میلیون و ۷۲۷ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) صادر شده. این آمار در مدت مشابه سال گذشته دو میلیون و ۳۷۳ هزار تن بوده است و بر این اساس میزان صادرات محصولات فولادی در این مقایسه آماری رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق معمول همیشه، بیشترین درصد افزایش متعلق به آهن اسفنجی است که با رشد ۴۸ درصدی صادرات در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ۹۸۵ هزار تن رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۳۹۹، میزان صادرات آهن اسفنجی ایران ۶۶۶ هزار تن ثبت شده است. این در حالیست که واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.