اهمیت و نقش صنایع فولاد در توسعه کشور

تولید و مصرف فولاد امروزه، یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرآیند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش آموزش و تجارت آن منطقه تأثیر بسزایی دارد. زندگی روزمره بشر با فولاد آمیخته شده و صنایع فولاد در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور سهم مهمی را ایفا می نمایند. با توجه به آنکه تفاوت مصرف و تولید فولاد خام کشور در سال ۲۰۰۹ بیش از9/8 میلیون تن بوده است، سرمایه گذاری و رشد صنعت فولاد در کشور، اقتصادی و منطقی به نظر می آید؛ مشروط بر اینکه محل احداث، فرآیند تولید، تأمین منابع طبیعی و انرژی و مدیریت پروژه صحیح انتخاب شده باشد. در چهار دهه اخیر در کشور بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن فولاد خام تولید و ۲۰۰ میلیون تن فولاد مصرف شده است. این محصولات فولادی در ساخت ساختمانهای مسکونی، کارخانه ها، راههای ارتباطی، انتقال انرژی و سیالات و … به کار گرفته شده اند. این مسئله نشانگر تأثیر عظیم صنعت فولاد بر رشد و شکوفایی کشور می باشد. موضوع روز صنعت فولاد کشور، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی است. در صورت به کار گیری فرآیند و تجهیزات خاص، امکان صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا ۲۵٪ در صنایع فولاد ایران امکان پذیر می باشد.

مصرف سرانه فولاد دار هر کشور نشانگر سطح توسعه یافتگی آن کشور است. بطور کلی در کشورهای در حال توسعه مصرف سرانه فولاد بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم و در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیش از ۳۰۰ کیلوگرم است. در سال ۲۰۰۹ متوسط مصرف سرانه فولاد دنیا بیش از 178.9 کیلوگرم بوده است. در سال گذشته در بین کشورهای اسلامی نیز ایران با 283/7 کیلو گرم مصرف سرانه فولاد در رده اول قرار گرفته است. کشور کره جنوبی نیز با 936/1 کیلو گرم مصرف سرانه فولاد، در رده اول جهان ایستاده است.

ویژگیهای منحصر به فرد فولاد در مقایسه با سایر فلزات و مواد
استحکام، انعطاف پذیری، سختی و پایداری از مشخصات کلیدی و اساسی فولاد به عنوان مهمترین آلیاژ مورد کاربرد، محسوب شده و این آلیاژ بیش از ۹۴% کل تولید فلز و آلیاژ جهان را تشکیل میدهد با استفاده از روش های عملیات حرارتی، توزیع یکنواخت و ریز ناخالصی های آلیاژسازی، کار سرد و زدودن ناخالصی ها و عناصر مضر می توان مشخصات فولاد را بهبود بخشید. با اجرای این روش ها می توان انواع فولاد ضد زنگ، ضد سایش، ضد گلوله، ضد ضربه، مقاوم در برابر اسید و باز و حرارت را تولید نمود.