میلگرد سایز 8 گرید A2

28.200 تومان

میلگرد A2 جهت تسلیح بتن مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل پایین بودن استحکام نهایی و تنش تسلیم این دسته از میلگردها از ویژگی های متمایز آن می توان به انعطاف پذیری بالای آن اشاره نمود. اکثر محصولات گرید A2 مرتبط به سایزهای 8 و 10 می باشد که که به صورت میلگردهای عرضی ( خاموت ) در صنعت ساختمان کاربرد دارد.

واحد: تن
دسته:

توضیحات

میلگرد A2 جهت تسلیح بتن مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل پایین بودن استحکام نهایی و تنش تسلیم این دسته از میلگردها از ویژگی های متمایز آن می توان به انعطاف پذیری بالای آن اشاره نمود. اکثر محصولات گرید A2 مرتبط به سایزهای 8 و 10 می باشد که که به صورت میلگردهای عرضی ( خاموت ) در صنعت ساختمان کاربرد دارد.